Cyber Security Specialist

Swadon is jouw Cyber Security Specialist en partner voor optimale beveiliging van je systemen en gegevens.

Cyber Security oplossingen

Het organiseren van informatieveiligheid wordt steeds belangrijker, maar wordt ook steeds complexer. Klanten willen dat hun gegevens bij veilig zijn. Dit alles vraagt om een gestructureerde aanpak voor het optimaal beveiligen van systemen en gegevens. Als Cyber Security Specialist ondersteunen we je hier graag bij!
Cyber security agency network developer doing ethical hacking to retrieve encrypted stolen data

Information Security Management System

We kunnen je ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een informatiebeveiligingssysteem, een ISO 27001 managementsysteem. Omdat dit systeem vraagt om een gestructureerde organisatie, combineren we dit systeem vaak met een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

AVG en GDPR

We kunnen zorgen voor de beveiliging van de gegevens die je deelt met andere organisaties, zoals klanten. Om de alertheid van de organisatie te testen, kunnen we periodiek interne audits uitvoeren. Na deze audits weet je precies hoe weerbaar je organisatie is waar eventuele aandachtspunten liggen.

NEN 7510 voor zorginstellingen

NEN 7510 is ontwikkeld voor zorginstellingen en is een leidraad voor het opzetten van een managementsysteem op het gebied van informatiebeveiliging. Dit is belangrijk voor de verwerking van gevoelige gegevens. Wij analyseren de processen en optimaliseren deze conform de NEN 7510 richtlijnen.

DPO of CISO

Wij kunnen als Digital Privacy Officer (DPO) of Information Security Officer (CISO) fungeren binnen jouw organisatie. De mate van ondersteuning en de terreinen waarop is afhankelijk van de behoeftes en aanwezige kennis binnen de organisatie.

Cyber Security abonnement

Wij bieden de mogelijkheid om tegen een abonnementstarief een informatiebeveiligingssysteem op te zetten, te implementeren en te onderhouden. Zo weet je vooraf tegen welke periodieke kosten je informatieveiligheid is gegarandeerd.

Meer weten over de mogelijkheden van Cyber Security binnen jouw organisatie?

Neem dan contact op!

Cyber Security oplossingen

De penetratietest is een effectief middel om de beveiliging van je organisatie te testen. Je krijg inzicht in de risico’s en kwetsbaarheden in de IT-omgeving van de organisatie en het huidige beveiligingsniveau. Als Cyber Security Specialist kunnen wij deze test objectief voor je uitvoeren.

Stap 1

Aan de hand van een intake bepalen we de beveiligingsrisico’s. We bepalen wat de scope van de test wordt. Zo richten we precies op dat gedeelte van de organisatie dat optimaal moet worden beveiligd.

Stap 2

We maken een inschatting van de mogelijke zwakke plekken in het beveiligingssysteem. Via deze plekken proberen wij jouw systemen binnen te dringen om te onderzoeken of gevoelige informatie kan worden bereikt. Feitelijk ‘vallen we de organisatie aan’ om te onderzoeken hoe goed de beveiliging is.

Stap 3

Na de penetratietest bespreken we aan de hand van een rapportage onze bevindingen. Je krijgt inzicht in de beveiliging en we doen aanbevelingen ter verbetering. Uiteraard kunnen we ook tot de conclusie komen dat beveiliging van je organisatie op orde is.

Ook een penetratietest laten uitvoeren door de Cyber Security Specialist?

Neem contact met ons op!

NOC/SOC

Als Cyber Security Specialist zijn we gespecialiseerd in het continu monitoren van de beveiliging van je eigendommen en netwerken. Hiervoor hebben wij het Network Operations Center (NOC) en Security Operations Center (SOC). Vanuit ons NOC/SOC kunnen wij de toegang tot jouw eigendommen bewaken en de prestaties van je netwerken monitoren.

SOC:

  • Het op afstand verlenen van toegang aan bevoegde personen door het bedienen van poorten, hekken, slagbomen en deuren;
  • Het verwerken van aan- en afmeldingen van personen die toegang willen tot de locaties van technische ruimtes;
  • Het monitoren van security services (camera’s, alarmsystemen, brandmelders etc.).

NOC:

  • Het monitoren van telefonie- en internetverbindingen;
  • Het inventariseren, definiëren en monitoren van computernetwerken;
  • Het proactief reageren op signalen vanuit de monitoring van netwerken;
  • Het controleren en opvolgen van storingsmeldingen;
  • Een efficiënt ticketsysteem waarin je meldingen kunt maken van storingen.

Optimale prestaties van je netwerk

Als jou Cyber Security Specialist monitoren we de prestaties van je netwerk 24/7 met de nieuwste technologieën en met proactieve monitoringssoftware. We informeren je niet alleen wanneer een probleem optreedt, maar ook wanneer de prestaties van het netwerk een maximum hebben bereikt, zodat er tijdig maatregelen getroffen kunnen worden.

Voordelen van Swadon als Cyber Security Specialist:

Meer weten over de mogelijkheden van NOC/SOC binnen jouw organisatie?

Neem contact op!